Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden bij verhuur en gebruik accommodatie Sportpark ‘t Rikkelder

Artikel 1.

De huurder kan over het gehuurde beschikken op de overeengekomen data en tijden. De huurder dient de accommodatie direct na afloop van de huurtijd in goede staat en netjes achter te laten (kleedkamers opruimen)

Artikel 2

Voor een zorgvuldig gebruik van het kunstgrasveld zijn de belangrijkste regels:

 • Betreed het veld alleen via de toegangshekken; doe het hek achter je steeds dicht.
 • Geen etenswaren, kauwgom, blikjes etc. op het veld.
 • Geen glaswerk op of rond het veld.
 • Het veld mag absoluut niet betreden worden met rookwaren en of vuur.
 • Geen stalen noppen gebruiken.
 • Geen zware of puntige objecten op het kunstgras.
 • Niet express tegen de boarding schieten.
 • Het slepen met doelen is niet toegestaan (optillen en verplaatsen/verrijden) .
 • Na gebruik oefen- en jeugddoelen terugzetten op/ terugklappen naar de opstelplaatsen
 • Speel niet op een terrein dat is beschadigd, het moet altijd eerst gerepareerd worden om schade niet erger te maken
 • Alle schade opgelopen tijdens de verhuurperiode aan het kunstgrasveld en of accommodatie zal volledig ten laste komen van de huurder.
 • Het gebruik van het verhuurde is volledig voor eigen risico

Artikel 3

Kleedruimten en scheidsrechterruimten maken deel uit van het gehuurde. De verhuurder geeft aan welke kleedruimten door de huurder gebruikt kunnen worden. De kleedruimten zijn uitsluitend bedoeld voor omkleden en douchen.

Artikel 4

De huurder kan drie kwartier voor aanvang van de huurtijd beschikken over de hem toegewezen kleedruimten. De kleedruimten dienen uiterlijk drie kwartier na het einde van de huurtijd door de huurder te zijn verlaten. De huurder dient zelf zorg te dragen voor het schoonmaken (bezem en trekker) van de door hem gebruikte kleedruimten, tenzij anders is overeengekomen. Het schoonmaken dient binnen de huurtijd plaats te vinden.

Artikel 5

De warming-up en de cooling-down dienen binnen de huurtijd plaats te vinden.

Artikel 6

De huurder heeft geen toegang tot of recht van gebruik van de niet aan hem verhuurde gedeelten van de accommodatie.

Artikel 7

De huurder zorgt zelf voor een scheidsrechter en zorgt ook voor de wedstrijdbal(len), tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 8

Gebruikers worden niet tot het gehuurde toegelaten voordat de verantwoordelijke van de huurder aanwezig is.

Artikel 9

De huurprijs is inclusief gas, water en elektra in de kleedruimten. De kleedruimten zijn voorzien van warm en koud water, verlichting en verwarming.

Artikel 10

Reclame-uitingen op de accommodatie zijn alleen voorbehouden aan de verhuurder.

Artikel 11

De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
a. enige schade, letsel of ongeval ten aanzien van personen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten;
b. enige schade, letsel of ongeval, veroorzaakt door onjuist of onoordeelkundig gebruik van de accommodatie;
c. vermissing of beschadiging van voorwerpen, materialen of sportbenodigdheden van personen die door of vanwege de huurder tot de accommodatie zijn toegelaten.

Artikel 12

De huurder is te allen tijde volledig aansprakelijk voor het onder artikel 11 vermelde.

Artikel 13

Bij annulering binnen 48 uur van de geplande gereserveerde datum of bij het niet op komen dagen door de huurder wordt 50% van het afgesproken huurbedrag aan annuleringskosten /

reserveringskosten in rekening gebracht . Het bestuur van de Stichting Beheer Sportpark ’t Rikkelder behoudt als verhuurder het recht om hierover afwijkend te beslissen.

Artikel 14

De consul van de verhuurder beslist over het doorgaan van de wedstrijden. Bij keuring worden in ieder geval de volgende twee criteria in acht genomen:

a. bestaat er gevaar voor de spelers, met dien verstande dat er een verhoogd risico bestaat op blessures?

b. bestaat er gevaar voor beschadiging van het kunstgrasveld?

Artikel 15

Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Beheer Sportpark ’t Rikkelder.